Rotterdam | Stedenbouwkundige Visie & Participatie

Inclusieve Stad

Studio Gronovius hecht waarde aan een inclusieve en gezonde leefomgeving die aansluit bij het gebruik en de behoefte van inwoners. Hierom verzorgt Studio Gronovius diverse Participatie en Co-Creatie trajecten. Bewoners en andere stakeholders kunnen op uitnodigende en laagdrempelige wijze hun input geven. Een vertaling naar ruimtelijke kaders of stedenbouwkundige visie brengt de ontwikkeling een stap verder. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het plangebied.

Voor Gemeente Rotterdam heeft Studio Gronovius een participatietraject verzorgd in de vorm van
Co-Creatie Sessies en straatinterviews. Inwoners en ondernemers hebben hun ideeën en ervaringen gedeeld. Winkeliers, wijkraadsleden, jongerenwerkers, vrijwilligers, kinderen, senioren en jongeren hebben input gegeven. Er is ingegaan op hun gebruikerservaringen. Wat is hun wens en behoefte? Wat willen ze behouden? En wat missen ze en moet er worden toegevoegd of veranderd?

De uitkomsten van dit participatietraject zijn vertaald naar een Ambitiekaart en een toekomstvisie voor het plangebied. Deze omvatten uitgangspunten die voor de gebruikers en inwoners belangrijk zijn in de verdere ontwikkeling van het plangebied.

In opdracht van gemeente Rotterdam