Stedenbouwkundige Visie & Participatie

Inclusieve Stad

Studio Gronovius hecht waarde aan een inclusieve en gezonde leefomgeving die aansluit bij het gebruik en de behoefte van inwoners. Hierom verzorgt Studio Gronovius diverse Participatie en Co-Creatie trajecten. Bewoners en andere stakeholders kunnen op uitnodigende en laagdrempelige wijze hun input geven. Een vertaling naar ruimtelijke kaders of stedenbouwkundige visie brengt de ontwikkeling een stap verder. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het plangebied.

In opdracht van diverse gemeenten en wooncorporaties