Woningbouw Soetendaalseplein | Stadsvernieuwing

Participatie en stadsvernieuwing in het Oude Noorden

Voor deze binnenstedelijke locatie was aansluiting op de bestaande architectuur, met aan de ene kant jaren ’30 woningen en aan de andere zijde appartementen uit de jaren ’60, het uitgangspunt. Het plan vormt een verbinding tussen deze twee stijlen en woontypologie├źn. Door clustering van drie of vier panden met ieder een eigen identiteit sluit het aan bij de bouwwijze uit de jaren ’30. Karakteristieke elementen zoals erkers en rijke detaillering zorgen ervoor dat het plan zich op vanzelfsprekende wijze voegt in de bestaande context. Aan de andere zijde vormt een moderner vormgegeven woonblok aansluiting op de jaren ’60 stijl.

Participatie

Het betrekken van omwonenden was een belangrijk uitgangspunt tijdens het ontwerpproces. Gedurende het gehele proces is bewonersparticipatie op constructieve wijze ingezet, wat heeft geleid tot een soepel proces en geslaagde stadsvernieuwing.

Flexibele plattegronden

Vanwege veranderende markttrends was flexibiliteit een ander belangrijk uitgangspunt. Door de juiste maatverhoudingen, zonering van functies en strategische plaatsing van schachten is er grote flexibiliteit in de plattegronden bereikt.

Ontwerp in dienst bij Inbo, Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam