Het Groene Netwerk | Stedenbouwkundige visie

Gezonde Stad

Rotterdam bestaat uit diverse wijken, elk met hun eigen kwaliteiten en verbeterpunten.  Door de gehele stad is er veel groenkwaliteit aanwezig in de vorm van parken, singels en lanen. Deze groenstructuur is op sommige plekken echter versnipperd geraakt en ongedefinieerd, evenals de verbinding tussen wijken onderling.

Een groen netwerk kan wijken verbinden, parken en singels koppelen en buurten opwaarderen. Het groene netwerk introduceert ontmoetingsplekken, sport- en recreatiegebieden, fietsroutes en gemeenschappelijke tuinen. Kortom, een gezonde leefomgeving.

Aan de groene routes kunnen hoogwaardige, inclusieve woonmilieus ontstaan. Nieuwe woningtypologieën en bestaande kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld in de bestaande cultuurhistorische context.

Ontwerpend onderzoek in dienst bij Inbo