Bloeiend Carnisse | Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Wat is er nodig voor een duurzaam en bloeiend Carnisse in 2030?

Samen met bewoners, ondernemers en de TU Delft heeft DRIFT de toekomstvisie voor Bloeiend Carnisse opgesteld. Deze is tot stand gekomen middels bijeenkomsten, interviews en onderzoek in de wijk op Rotterdam-Zuid. Het visiedocument bestaat uit een aantal thema’s, zoals duurzaam en groen, woondiversiteit, samenwerken en lokale economie.

Studio Gronovius vertaalde deze sociaal-maatschappelijke opgaven naar ruimtelijke voorstellen. Potentierijke plekken uit de wijk zijn hiervoor als uitgangspunt genomen om fysiek en sociaal verbinding te leggen en daarnaast als katalysator te werken in de gebiedsontwikkeling. Carnisse werkt nu samen verder aan hun transitie naar een veerkrachtige, duurzame en sociale wijk.

In opdracht van Drift, The Dutch Research Institute For Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam.