Co-creatie

Studio Gronovius verzorgt diverse participatietrajecten en Co-creatie door middel van een speciaal ontworpen methodiek.

De Co-Creatie Sessie is een prikkelende interactieve workshop waar stakeholders met behulp van beelden in dialoog gaan om gezamenlijk ruimtelijke kaders te bepalen voor de transformatie van een gebied.


Co-Creatie Sessie

De integrale aanpak voor transformatie

De Co-Creatie Sessie is een prikkelende interactieve workshop waar stakeholders met behulp van beelden in dialoog gaan om gezamenlijk ruimtelijke kaders te bepalen voor de transformatie van een gebied.

Deze methodiek is een integrale en interdisciplinaire benadering voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling en transformatieopgaven. Door vroeg in het proces gezamenlijk de kaders te bepalen middels een constructieve dialoog wordt draagvlak gecreëerd. Ruimtelijke ontwikkelingen worden zodanig ingepast dat de omgevingskwaliteit behouden of zelfs verbeterd wordt.  Zowel ruimtelijke als sociale structuren vormen een inspiratiebron hiervoor. 

Aanpak

 1. Casus introductie met eventuele excursie
 2. Brainstorm
 3. Afwegen & Prioriteren
 4. Resultaat en Discussie

Resultaat en Discussie

Door een gezamenlijke afweging van kernkwaliteiten wordt direct inzichtelijk waar de prioriteiten liggen. De kansen en kwaliteiten worden in één overzichtelijke grafiek verzameld en dezelfde dag besproken. Een vertaling van deze kwaliteiten naar ruimtelijke kaders brengt de ontwikkeling een stap verder. Dit vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het plangebied.

Wanneer inzetten?

 • Kick-off sessie stakeholders
 • Integrale visievorming en beleid
 • Gebiedsontwikkeling
 • Ruimtelijk kader / visie
 • Opgave Transformatie en Herbestemming
 • Participatie

Voor Wie?

 • Woningcorporaties
 • Ontwikkelaars
 • Gemeentes
 • Wijkorganisaties

Meerwaarde

 • Constructieve Dialoog
 • Kansen en Kwaliteiten
 • Draagvlak creëren
 • Inclusief ~ Gezamenlijk eindresultaat
 • Uitgangspunten voor verdere ontwikkeling
 • Aansluiting op Omgevingswet