Welstand

Studio Gronovius geeft als architect-lid advies in welstandscommissies over bouwplannen. Bij de beoordeling van de plannen worden architectuur, stedenbouwkundige context en landschappelijke inpassing in samenhang afgewogen vanuit het gemeentelijk beleid.

In opdracht van Stichting, Dorp, Stad & Land.

foto: Daria from taskarmy.nl