Participatie & Cultuurhistorie

‘Het verhaal van gemeente Bergen ophalen, koesteren en versterken voor de toekomst’

Dat is de wens van gemeente Bergen. Door middel van een participatietraject, een cultuurhistorische analyse en beleid wordt cultuurhistorie verankerd in de gemeente.

Studio Gronovius heeft het participatietraject verzorgd ten behoeve van de cultuurhistorische analyse in de vorm van interactieve workshops. Inwoners en leden van diverse archiefverenigingen uit alle dorpskernen deelgenomen.

Wat vinden inwoners belangrijk erfgoed en waarom? Zowel materieel als immaterieel erfgoed – verhalen, dialecten en tradities-  komen aan bod. De opbrengst van deze sessies dient als leidraad en voorzet voor de cultuurhistorische analyse van de gemeente Bergen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Er is ingegaan op verhalen en beleving bij bepaalde cultuurhistorische gebouwen en landschappen. Welke verhalen leven er en aan welke plekken of gebouwen zijn die verbonden? Wat willen inwoners behouden en waarom? En wat ontbreekt er, of moet er worden versterkt als het gaat om cultureel erfgoed?

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Deelnemers zijn aan de slag gegaan met beelden en schreven hun ideeën en verhalen op. De verhalen werden gedeeld en besproken. Hierna volgde de gezamenlijke afweging dat leidde tot een helder overzicht met kernkwaliteiten. Een vertaling van deze kwaliteiten vormt uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische analyse.

Impressie Verslag

In opdracht van Stichting, Dorp, Stad & Land voor de Gemeente Bergen (Limburg)