Nota Omgevingskwaliteit & Participatie

Bij het opstellen van de nieuwe Nota Omgevingskwaliteit wil gemeente Zuidplas belanghebbenden betrekken. Hiervoor heeft Studio Gronovius de participatie verzorgd onder een aantal belanghebbenden, zoals de lokale historische verenigingen en bewonersorganisaties. Hoe ervaren zij de uitvoering van ruimtelijk beleid in de praktijk? Wat is het gevolg voor de ruimtelijke kwaliteit? Hoe kunnen we lokale kennis zo goed mogelijk inzetten voor een optimale Omgevingskwaliteit?

In opdracht van Stichting, Dorp, Stad & Land