Inspiratieboek ~ Ruimtelijke inpassing Recreatieterreinen

Ondernemers inspireren om de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap te versterken in hun planontwikkeling.

Hiervoor werkte Studio Gronovius aan een Inspiratieboek voor de ruimtelijke inpassing van recreatieterreinen voor een Zuid-Hollandse gemeente. Door een helder ruimtelijk kader te scheppen, wordt het voor ondernemers inzichtelijk wat de meerwaarde is van een goede landschappelijke inpassing. Met het Inspiratieboek als leidraad kunnen zij samen met de gemeente bouwstenen toepassen om het mooie landschap en unieke karakter van hun regio te versterken.

In samenwerking met Suzanne Loen, Living Landscapes in opdracht van Stichting Dorp, Stad & Land.

Impressie Inspiratieboek