Energietransitie

Studio Gronovius werkt aan de energietransitie met de ruimtelijke inpassing van windmolens. Het opzetten van de samenwerking met de windmolen-leverancier en het faciliteren van de dialoog tussen gemeente en initiatiefnemer. Uitgangspunt voor de advisering is de ruimtelijke kwaliteit.

In opdracht van Stichting Dorp, Stad & Land.

foto: Selwyn van Haaren