Dialoog Omgevingskwaliteit

Goede Ruimtelijke Kwaliteit begint met een Dialoog

Bij initiatieven die impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving levert een open dialoog tussen betrokkenen en een onafhankelijke partij veel voordeel op. Door juist vroeg in het proces gemeente en initiatiefnemer bij elkaar te brengen kunnen ruimtelijke ontwikkelingen zodanig in de omgeving worden ingepast zodat de omgevingskwaliteit behouden of zelfs verbeterd wordt.

Meerwaarde

 • Laagdrempelige afstemming gericht op co-creatie
 • Vroegtijdige afstemming gemeente en initiatiefnemer
 • Onafhankelijke experts
 • Soepel proces, snellere doorlooptijd
 • Aansluiting op Omgevingswet

Locatiebezoek, Dialoog en Beeldkaartenspel

Methode

 • Vooraf initiatiefnemers inspireren om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren
 • Gemeente en initiatiefnemer samen aan de keukentafel
 • Dialoog met behulp van beeldkaartenspel
 • Aandacht voor landschap, cultuurhistorie en architectuur

ResultaatBeleid en wensen komen samen in een Kansenkaart met ruimtelijke randvoorwaarden en kansen

De Kansenkaart is in te zetten als:

 • Inspiratiedocument
 • Afsprakenkader
 • Ruimtelijk toetsingskader

Staat u voor een ruimtelijke opgave en wilt u de dialoog aangaan?
Laten we de mogelijkheden bespreken contact@studiogronovius.nl.

In samenwerking met Nancy Arkema en Suzanne Loen (Living Landscapes) i.o.v. Stichting Dorp, Stad & Land voor diverse gemeenten.