Ontwerp

Heeft u een architect nodig voor uw (ver)bouwplannen? Studio Gronovius ontwerpt aan interieur, nieuwbouw en renovatie van schetsfase tot uitvoering.

Advies

Zoekt u advies voor de ruimtelijke inpassing van bouwplannen of stedenbouwkundige visies? We adviseren aan gemeente, woningcorporatie en andere partijen.

Co-creatie

Aan de slag met participatie?
Met onze interactieve sessies kunt u dit op inspirerende én constructieve wijze inrichten.

Visie

Studio Gronovius focust op maatschappelijke opgaven, van transformatie van leegstaand vastgoed en erfgoed tot het inrichten van een gezonde, klimaatbestendige en inclusieve stad.

De relatie van mens tot omgeving staat centraal.

Co-creatie of participatie wordt als middel ingezet om ruimtelijke kwaliteit en sociale opgaven optimaal met elkaar te verbinden. Samen met professionals en bewoners werken we hieraan.

Diensten

Ontwerp & Bouwbegeleiding

Wilt u ontzorgd worden en heeft u ondersteuning nodig tijdens het gehele proces? Bouwbegeleiding, vergunningaanvraag en ondersteuning tijdens het gehele bouwtraject behoren tot de mogelijkheden.

Stedenbouwkundig Advies

Studio Gronovius gaat in dialoog met alle partijen om tot een zorgvuldig advies of visie te komen. Ruimtelijke en maatschappelijke aspecten worden met elkaar verbonden en dienen als uitgangspunt voor ruimtelijke kaders en verdere ontwikkeling.

Co-Creatie & Participatie

Benieuwd naar hoe u inwoners of andere stakeholders bij uw ruimtelijke proces kan betrekken? Door ruimte te creëren voor hun verhalen en ambities en daarnaast de juiste tools te bieden, ontstaat er samenhang en een breedgedragen plan.

Schetssessie

Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u interieuradvies? De schetssessie helpt u op weg om uw wensen te vertalen in concrete ideeën met schets en tekening.

Interieur

Bent u toe aan een nieuw eigentijds en sfeervol interieur? Speciale wensen zoals duurzaamheid en flexibiliteit worden meegenomen. Neem contact op voor interieurontwerp op maat en advies over kleur, materiaal en licht.

Samenwerken?

Studio Gronovius werkt samen met diverse partners en experts en is voortdurend op zoek naar interessante samenwerkingsverbanden. Maak een afspraak om kennis te maken.

Studio Gronovius heeft onder meer gewerkt voor:

DRIFT The Dutch Research Institute For Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Stichting Dorp, Stad & Land

Provincie Zeeland

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zaltbommel

Gemeente Leiden

Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Goeree Overflakkee

Gemeente Nissewaard

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Schiedam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Westland

Turespaña Tourist Office of Spain in The Hague

Stichting Tamsarya

Jack Bean restaurant

Kopi Soesoe café